VEKALET

V E K A L E T

SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu ) nezdindeki SSK (4/a),BAG-KUR (4/b) EMEKLI SANDIGI ( 4/c) ve Yurtiçi/Yurtdisi Emeklilik islemlerimi benim adima takip etmeye ifa ve intaca dilekçeler vermeye gerekli primleri ilgili veznelere yatirmaya makbuzlarini almaya tüm evrak ve vesaiti tanzim ve imzalamaya , Yaslilik,Maluliyet,Özürlü Emeklilik için ayrica Yurt içi ve Yurt Disi Borçlanma talebinde bulunmaya,Emeklilik ve Emekli Ayligi alabilmem için gerekli müracaat ve itirazlari yapmaya, benim adima bu isleri takip ve neticelendirmeye, sonuçlanmasi ile ilgili olarak dava açilmasi gerekiyor ise benim adima takip edebilmesi ve Dava açmak için Ahzu kabzali bir Avukat tutmaya; Leh ve aleyhime açilmis ve açilacak bilumum dava takipler ile benim de baskalari aleyhine açtigim veya açacagim bilumum dava ve takiplerden dolayi T.C. Mahkemelerinin Meclislerinin, daire ve kurumlarinin her bölüm ve derecesinde her sifat tarik ve suretle beni temsile,haklarimi korumayi temin, Müdafaa ve muhafazasi için uygun görecegi bütün muameleleri takip,tamamlamaya ve bitirmeye,yeniden dava açmaga,kendi imzasi ile gereken dilekçe ve belgeleri yazip,ilgili oldugu daire ve kuruma vermege,teblig ve tebellüge ihtiyati koydurmaya ve kaldirmaya kararlarin açiklanmasini ve düzeltilmesini istemeye,temyizden vazgeçmeye,Yargitay,Danistay ve diger idari ve mali kaza ve kurumlarinda temsile ve durusma talebinde bulunmaya,karar düzeltilmesi ve yeniden yargilama talebinde bulunmaya,taniklari dinlemeye,yemin teklif kabul ve reddine, hakimleri ve katipleri redde ve yakinmaya, bilirkisi, muhasip, hakem tayin ve azline,kesif talebine, raporlara itiraza tespit yaptirmaya ,ihtarname,ihbarname,protesto çekmeye ve cevap vermeye,ilamlar ve kararlarin tamamen uygulanmasini saglamaya,durusma disi tutulma talebinde bulunmaya,benim disinda devam edecek durusmalara katilmaya ve davadan feragata, feragati davayi kabulü,karsi tarafin and içme önerisini kabule veya redde,haczi kaldirmaya ,ahzu kabza,sulh ve ibraya,icabinda bu yetkilerin bir bölümü veya tamami ile baskalarini dahi tevkil tesrik ve azle birlikte veya ayri ayri vekaleti kullanmaya, Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde emeklilik isleriyle ilgili,Arabulucu da, Uzlasmaci da resmi ve özel bütün daire,kurum ve kuruluslarda beni temsile,adima hava alanlarinda,emniyet müdürlüklerinde,yurt disina çikis ve yurda girisimle ilgili belgeler,ilgili nüfus müdürlüklerinden aile nüfus kaydi talep etmeye ve almaya,dilekçeler vermeye,geçmis yurtiçi ve yurtdisi çalisma sürelerime ait borçlanma ve ödemeler yapmaya, geçmis hizmetlerimi birlestirmeye bu asamada,tebligat adresi olarak ( Cumhuriyet Bul.No:71/2-202 – Pasaport – IZMIR ) kendi adresini vermeye izinli ve yetkili olmak üzere 1957 dogumlu Ibrahim oglu ( Konak Vergi Dairesi Vergi Hesap No = 10516773336 – T.C.Kimlik No = 10516773336 ) No.lu Yurt Disi Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmani FUAT TÜTÜNCÜOGLU ’ nu , 40882895790 TC Kimlik Numarali Sosyal Güvenlik Uzmani FILIZ ERBIL ’ i , SGK’daki ve Mahkemelerdeki islemleri takip etmek üzere ayni adreste faaliyet gösteren Izmir Barosu Avukatlarindan 44650450570 TC kimlik numarali Avukat NESAT DINER ’ e vekil nasp ve tayin ettim.

V E K A L E T I V E R E N