BU TORBA YASAYI ÇIKARANLAR ” SGK ANLAMINDA ” HALKIN SORUNLARINI BİLİYOR VE HALİNDEN ANLIYORLAR İSE ARAP OLAYIM.

6552 SAYILI YASANIN BAĞ-KUR’LULAR İLE İLGİLİ 58 NCİ MADDESİ MAALESEF SSK (4/A) LILAR İÇİN UYGULANMAMAKTADIR.

BİRAZ EVVEL OFİSİME GELEN VE TAAAAA 2005 YILINDA EMEKLİ OLDUĞUNU BEYAN EDEN BİR VATANDAŞ , 10 YIL ÖNCE 5 GÜN SAHTE SİGORTALILIĞI OLDUĞU VARSAYIMI İLE MAAŞININ İPTAL OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİR..

PESSSS VALLAHİ .. YIL OLMUŞ 2015 .. MÜFLİS ESNAF MİSALİ SGK HALEN 2005 Lİ YILLARIN PEŞİNDE …

BEN BU VATANDAŞIN HAKKINI ALMAZ VE MAAŞINI TEKRAR BAĞLATMAZ İSEM BANA DA YAZIKLAR OLSUN .

HODRİ MEYDAN

*****

MADDE 58- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 54- Mülga 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu, mülga 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri Kanunu ve mülga 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununa göre; esnaf ve sanatkâr siciline veya odasına ya da her ikisine birden kayıtları bulunmakla birlikte üye kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi üzerine, Kuruma kayıt ve tescili yapılmakla birlikte, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık süreleri geçersiz sayılarak iptal edilen sigortalılardan 22/3/1985 tarihinden sonraki sürelere ait prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarının 31/12/2013 tarihine kadar ödenmiş olması şartıyla 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılıkları başlangıç tarihinden itibaren geçerli sayılır.
4 üncü ve 7 nci maddeler ile 2926 sayılı Kanunun 2 nci, 5 inci ve 9 uncu maddelerine göre kayıt ve tescili yapılanların, sigortalılık tescil ve sürelerine esas tarımsal faaliyetleri ile ilgili kurum ve kuruluş üye kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi üzerine sigortalılıkları geçersiz sayılarak iptal edilenlerin, tescillerinin yapıldığı tarihten 31/12/2010 tarihine kadar geçen sürelere ait prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarının 31/12/2013 tarihine kadar ödenmiş olması şartıyla, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılıkları başlangıç tarihinden itibaren geçerli sayılır. Ancak, tevkifat kesintisine binaen geriye dönük yapılan tescillerden, tevkifatın yapıldığı tarihte ziraat odası kaydı bulunmayan, daha sonra geriye dönük tesis edilen kayıtlar geçerli kabul edilmez. 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra birinci ve ikinci fıkralar uyarınca hizmet iptali yapılmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”

Şimdi yetkililere soruyorum ..

6552 sayılı yasaya bu 58 nci maddeyi koymanızın sebebi nedir ?

Ve bu madde SSK ( 4/a) lılar için neden uygulanmamaktadır ?

Burada ; Sağlık yardımı almak için , Doğum yapmadan evvel Hastanelerden yararlanmak ve sağlık yardımına  almak  için sahte sigortalılık yapanlardan söz etmiyorum elbette bu ve buna benzer sahte yollara sapanlar cezalandırılmalı ve sigortalılıkları iptal edilmelidir.

1 günden ötürü 3-5 günden ötürü sigortalılıkları iptal edilen yüzlerce kişinin olduğunu biliyor ve duyuyorum.

Lütfen bu SGK nın AVCI’ları bana izah etsin 1 gün sahte sigortalılığı nasıl ispat ediyorsunuz ?

İş Mahkemeleri kararları ve Yargıtay içtihatları incelendiğinde Sabah 8.oo  de işe gelip saat 10.oo da işi bırakan kişi de 1 gün sigortalıdır.

Bu ve buna benzer konular ile ilgili SGK’nın İş Mahkemelerinde  kazandığı (!) kaybettiği dava sayısını birileri açıklar umarım.

Velhasıl ben bu uygulamaları anlamış değilim.

İyilikle ve Sosyal güvenlikle kalın.

Saygılarımla,

Fuat TÜTÜNCÜOĞLU

Sosyal Güvenlik Uzmanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir